.

Sfero Döküm Ürünler

 

Sferö döküm veya küresel grafitli dökme demir, kendine özgü bir demir türüdür, dökümden önce, darbeye karşı fevkalade güçlü bir yapı kazanması ve uzun ömürlü olması için magnezyumla özel bir işleme tabi tutulur. Alışılmış gri dökme demirin lameller halindeki ince grafitlerden oluşan mikro yapısından dolayı düşük çekme mukavemeti vardır ve darbe dirençleri çok düşüktür. Erimiş sıvı metale magnezyum eklenmesi bu ince grafitleri kürelere dönüştürür ve küresel olarak dağıtır, ve gri demirin en az iki katı çekme mukavemeti ve ağırlığa oranla artan bir güç kazandırır.


Pik Döküm; Küresel grafitli dökme demirin bileşimi ile gri dökme demirin bileşimi arasında belirli farklar mevcuttur. Fakat; özelikleri, kullanma amaçları ve alanları bakımında büyük farkları vardır. Gri dökme demirin yapısında grafitler lamel halindedir.